Author: KANISARA SUWANCHAT

นิสิตภาควารสารสนเทศที่สามารถเป็นผู้ฟัง ผู้เขียน และผู้อ่าน แต่ไม่สามารถเป็นผู้พูดได้ เพราะมักจะเผลอผวนคำเป็นนิสัย ซึ่งไม่รู้ว่าไผทำมวน