Category: Environment

Community Environment

ป่าชายเลน & ฟาร์มทะเลชุมชน ผลงานชิ้นใหญ่…..ที่คืนความอุดมสมบูรณ์ให้โคกเมือง

นิสิตนักศึกษาขอเชิญผู้อ่าน ร่วมเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของป่าชายเลน และฟาร์มทะเลบ้านโคกเมือง ที่ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ให้ชุมชน

Community Environment Social Issue

วนเกษตร: หนึ่งคำตอบจากภาคเกษตรกรรมในวันที่ผังเมืองฉะเชิงเทราเปลี่ยน

‘วนเกษตร’ จะสามารถตอบโจทย์ท้าทายที่ภาคเกษตรกรรมต้องรับมือได้อย่างไร ในวันที่ EEC มาพร้อมกับการวางฐานะฉะเชิงเทราให้เป็นเมืองอยู่อาศัยชั้นดี

Community Environment Social Issue

กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ชีวิตดีๆ ที่ชาวชุมชนลิขิตเอง

นิสิตนักศึกษา คุยกับ นันทวัน หาญดี  ผู้ประสานงานกลุ่มเกษตรอินทรีย์ อำเภอสนามชัยเขต อดีตอาสาสมัครจากมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมรุ่นที่เจ็ด ผู้เข้ามาทำงานกับกลุ่มผู้หญิงของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ฯ ตั้งแต่ปี 2528 ถึงเรื่องพัฒนาการของกลุ่ม และความคิดเห็นต่อโครงการ EEC ซึ่งจะกินพื้นที่มาถึงอำเภอสนามชัยเขตด้วย

Environment

ทำไมต้องอดอาหาร? : เปิดใจแกนนำชาวเทพา ต้องชุมนุมอหิงสาเพื่อปกป้องบ้านและสิ่งแวดล้อม

พูดคุยกับดิเรก เหมนคร หนึ่งในผู้ชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลยุติโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน ว่าทำไมจึงยอมอดอาหาร และชาวบ้านจะเดือดร้อนอย่างไรหากโครงการฯ ยังเดินหน้าต่อ