Category: Social Issue

Social Issue Top Stories

เพราะชีวิตไม่ใช่แค่การอยู่รอด : ผู้ลี้ภัยกับสภาวะไร้ตัวตนในสังคมไทย

คุยกับผู้ลี้ภัยสงคราม ภาคประชาสังคม และนักวิชาการเรื่องนโยบายเกี่ยวกับผู้ลี้ภัย สิทธิมนุษยชน และความมั่นคงของสังคมไทย

Social Issue Top Stories

ถามความเห็นผู้บริโภคกรณีแกร็บคาร์ ถึงเวลารัฐทบทวนกม.แท็กซี่รถบ้านหรือยัง?

ผู้บริโภคเห็นว่าภาครัฐควรทบทวนกฎหมายการกำกับดูแลรถขนส่งรับจ้างใหม่ เพื่อรองรับบริการแกร็บคาร์และบริการรถยนต์ร่วมโดยสารประเภทอื่น