Category: Social Issue

Community Environment Social Issue

วนเกษตร: หนึ่งคำตอบจากภาคเกษตรกรรมในวันที่ผังเมืองฉะเชิงเทราเปลี่ยน

‘วนเกษตร’ จะสามารถตอบโจทย์ท้าทายที่ภาคเกษตรกรรมต้องรับมือได้อย่างไร ในวันที่ EEC มาพร้อมกับการวางฐานะฉะเชิงเทราให้เป็นเมืองอยู่อาศัยชั้นดี

Community Environment Social Issue

กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ชีวิตดีๆ ที่ชาวชุมชนลิขิตเอง

นิสิตนักศึกษา คุยกับ นันทวัน หาญดี  ผู้ประสานงานกลุ่มเกษตรอินทรีย์ อำเภอสนามชัยเขต อดีตอาสาสมัครจากมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมรุ่นที่เจ็ด ผู้เข้ามาทำงานกับกลุ่มผู้หญิงของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ฯ ตั้งแต่ปี 2528 ถึงเรื่องพัฒนาการของกลุ่ม และความคิดเห็นต่อโครงการ EEC ซึ่งจะกินพื้นที่มาถึงอำเภอสนามชัยเขตด้วย

Social Issue

ความท้าทายของกฎหมายแรงงาน และสิทธิแม่บ้านที่หายไป

พูดคุยกับ คุ้มเกล้า ส่งสมบูรณ์ ทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ที่เชี่ยวชาญประเด็นกฎหมายแรงงาน ถึงสิทธิด้าน “การพัก” ของแม่บ้านในสถานศึกษา และช่องโหว่ทางกฎหมายที่ไม่เอื้อแม่บ้านได้พักตามเจตนารมณ์ที่แท้จริงของกฎหมาย

Social Issue

จ่ายเท่าไหร่ถึงจะได้ติดปีก

ปัจจุบันปฎิเสธไม่ได้ว่าอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เฉลี่ยอัตราการเปิดรับสมัครในตำแหน่งต่อจำนวนผู้สมัครพุ่งสูงถึงสัดส่วน 1:100 แน่นอนว่าสาวๆ ทั้งหลายก็ต้องแลกมาด้วยการลงทุนตั้งแต่หลักพัน ไปจนถึงหลักแสนกว่าจะได้มาซึ่งปีกนางฟ้า

Social Issue

บุญถึงใคร ใครถึงบุญ?

การบริจาคเงินเป็นการส่งต่อความปรารถนาดีต่อผู้อื่น และเป็นกลไกเสริมความแข็งแกร่งขององค์กรไม่หวังผลกำไร แต่รูปแบบการรับบริจาคในยุคดิจิทัล อาจแปรสภาพองค์กรให้หวังกำไรอย่างมหาศาล