Category: Social Issue

Social Issue

เบื้องหลังการจัดระเบียบรถตู้ : หรือการจัดระเบียบครั้งนี้จะเป็นเพียงคำตอบชั่วคราวของสังคม?

“อย่างไรก็ต้องย้ายออกอยู่ดี เพราะรูปแบบการประกอบการและลักษณะของรถตู้ไม่เหมาะที่จะเป็นรถโดยสารสาธารณะ”

Social Issue

บันทึกการต่อสู้ชุมชนป้อมมหากาฬ สะท้อนแนวทางใหม่ในการพัฒนา

กรณีความขัดแย้งเกี่ยวกับพื้นที่ป้อมมหากาฬในช่วงเดือน ก.ย.-ต.ค. ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงพลังในการเคลื่อนไหวของชุมชน และการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม

Social Issue

เสียงของผู้เรียน ควรอยู่ตรงไหนในระบบการศึกษา ?

ปัญหาในระบบการศึกษา ใครจะบอกได้ดีที่สุดหากไม่ใช่ “ผู้เรียน” ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง มาร่วมขบคิดกันได้ใน “เสียงของผู้เรียน ควรอยู่ตรงไหนในระบบการศึกษา?”