Month: December 2019

Opinion

วัฏจักรความรุนแรงในการเมืองไทย : ซ้ำแล้ว ซ้ำเล่า เหยื่อความเห็นต่างรอบปี 2562

ท่ามกลางความผันผวนทางการเมืองในปี 2562 นี้ นอกจากสถานการณ์ทางการเมืองที่ถูกหยิบยกขึ้นมาสนทนาอย่างเข้มข้นแล้ว ประเด็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นยังนำไปสู่
การมุ่งทำร้ายผู้มีความคิดเห็นต่างทางการเมืองอีกด้วย

News Social Issue Top Stories

“ผักหนึ่งไร่ ไก่หนึ่งตัว” ทหารเกณฑ์โวยสภาพอาหาร

ท่ามกลางการวิพากษ์วิจารณ์เรื่อง “ทหารเกณฑ์” มีชายไทยที่ต้องเข้ารับราชการเป็นทหารกว่าแสนนายต่อปี กองทัพจัดงบประมาณเพื่อบำรุงเลี้ยงและเป็นสวัสดิการอย่างไรให้ทหารเหล่านี้

Art & Culture

พลังของคนกลุ่มไหน ที่ต่อลมหายใจให้โลกศิลปะนอกเมืองกรุง

“จังหวัดเราไม่มีพื้นที่ทางศิลปะ”
ในสถานการณ์แบบนี้ คนต่างจังหวัดทำอย่างไรเพื่อ
ต่อลมหายใจให้กับโลกศิลปะนอกเมืองกรุง