Latest Posts

Travel

กะดีจีน กับคุณค่าที่หายไป

ฉันเกิดและเติบโตในย่านกะดีจีน ย่านที่ใครหลายๆ คนยกย่องว่า เป็นย่านเมืองเก่าที่มีคุณค่าคู่ควรแก่การอนุรักษ์ แต่ฉันกลับไม่เคยรู้สึกเช่นนั้นเลย อาจเพราะความเคยชินกระมัง จึงไม่เห็นว่าสถานที่แห่งนี้จะพิเศษกว่าที่อื่นอย่างไร จนเมื่อวันหนึ่งที่ฉันตื่นขึ้นมา แล้วพบว่าสิ่งที่คุ้นเคยอยู่ทุกวันได้เปลี่ยนแปลงไป ความรู้สึก “ใจหาย” ก็พุ่งขึ้นมาจุกอยู่ที่อก

Education

นิสิตอึ้ง ประเมินการสอนไร้ผล – พบบางคณะไม่นำไปใช้

โพลชี้นิสิตจุฬาฯ ส่วนใหญ่เจอผู้สอนบกพร่อง-หวั่นประเมินการสอนไร้ผล พบบางคณะไม่นำไปใช้ประเมินการทำงานของอาจารย์ ด้านนักวิจัยแนะมหาวิทยาลัยต้องฟังความเห็นนิสิตเพื่อพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

Social Issue

เสียงของผู้เรียน ควรอยู่ตรงไหนในระบบการศึกษา ?

ปัญหาในระบบการศึกษา ใครจะบอกได้ดีที่สุดหากไม่ใช่ “ผู้เรียน” ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง มาร่วมขบคิดกันได้ใน “เสียงของผู้เรียน ควรอยู่ตรงไหนในระบบการศึกษา?”

Photo Essay

Photo Essay : บันทึกความทรงจำ ในวันที่ต้องไป

สำหรับโชเฟอร์ทั้งหลาย “รถตู้” ไม่เพียงเป็นเครื่องมือทำมาหากินเท่านั้น แต่ยังเป็นเสมือนห้องพักที่พวกเขาใช้เวลาอยู่บนนั้นเกือบทั้งวันระหว่างรอออกรถ