Latest Posts

Education

นิสิตอึ้ง ประเมินการสอนไร้ผล – พบบางคณะไม่นำไปใช้

โพลชี้นิสิตจุฬาฯ ส่วนใหญ่เจอผู้สอนบกพร่อง-หวั่นประเมินการสอนไร้ผล พบบางคณะไม่นำไปใช้ประเมินการทำงานของอาจารย์ ด้านนักวิจัยแนะมหาวิทยาลัยต้องฟังความเห็นนิสิตเพื่อพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

Social Issue

เสียงของผู้เรียน ควรอยู่ตรงไหนในระบบการศึกษา ?

ปัญหาในระบบการศึกษา ใครจะบอกได้ดีที่สุดหากไม่ใช่ “ผู้เรียน” ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง มาร่วมขบคิดกันได้ใน “เสียงของผู้เรียน ควรอยู่ตรงไหนในระบบการศึกษา?”

Photo Essay

Photo Essay : บันทึกความทรงจำ ในวันที่ต้องไป

สำหรับโชเฟอร์ทั้งหลาย “รถตู้” ไม่เพียงเป็นเครื่องมือทำมาหากินเท่านั้น แต่ยังเป็นเสมือนห้องพักที่พวกเขาใช้เวลาอยู่บนนั้นเกือบทั้งวันระหว่างรอออกรถ