Latest Posts

Community Top Stories

โบสถ์พราหมณ์: ความเก่าที่เข้ากับคนรุ่นใหม่

ร่วมสำรวจเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ ค้นหาความเป็นมาและแรงดึงดูด ที่สามารถจูงใจผู้คนจำนวนมาก รวมทั้งกลุ่มคนรุ่นใหม่ ให้แวะเวียนมาเที่ยวชมได้อยู่ไม่ขาด

Social Issue Top Stories

เพราะชีวิตไม่ใช่แค่การอยู่รอด : ผู้ลี้ภัยกับสภาวะไร้ตัวตนในสังคมไทย

คุยกับผู้ลี้ภัยสงคราม ภาคประชาสังคม และนักวิชาการเรื่องนโยบายเกี่ยวกับผู้ลี้ภัย สิทธิมนุษยชน และความมั่นคงของสังคมไทย

Social Issue Top Stories

ถามความเห็นผู้บริโภคกรณีแกร็บคาร์ ถึงเวลารัฐทบทวนกม.แท็กซี่รถบ้านหรือยัง?

ผู้บริโภคเห็นว่าภาครัฐควรทบทวนกฎหมายการกำกับดูแลรถขนส่งรับจ้างใหม่ เพื่อรองรับบริการแกร็บคาร์และบริการรถยนต์ร่วมโดยสารประเภทอื่น

Interview Top Stories

นักเศรษฐศาสตร์แนะหนทาง ‘แกร็บคาร์’ ไทย กำกับด้วยกลไกตลาด-ผู้บริโภคต้องร่วมเสนอแก้กม.

นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์แนะหนทางกำกับบริการแกร็บคาร์อย่างถูกกฎหมาย เสนอให้เข้าสู้แท็กซี่ในตลาดอย่างไร้การผูกขาด รัฐเพียงกำกับดูแลการแข่งขันไม่ให้มีฝ่ายใดเหนือกว่ากันอย่างสิ้นเชิง

Gender

เพราะเป็นหญิง จึงถูกสอนให้เป็นหญิง

“เขาจะสอนว่าเป็นผู้หญิงต้องทำตัวยังไง เป็นผู้หญิงทำอะไรได้ ทำอะไรไม่ได้ มีกรอบมาเลยว่า ถ้าเป็นผู้หญิงทำแบบนี้คือถูก ทำแบบนี้คือผิด” – เจน (นามสมมุติ) วัย 20 ปี ศิษย์เก่าโรงเรียนหญิงล้วนแห่งหนึ่งกล่าว